Artikler > Rammer flest og koster mest

Rammer flest og koster mest

Muskel-og skjelettlidelser er den største årsaken til sykefravær og uføretrygd i landet vårt. Fysisk aktivitet forebygger slike sykdommer og står sentralt i behandlingen og rehabiliteringen av muskel-og skjelettlidelser.

Nakkesmerter er sammen med ryggsmerter og lettere psykiske lidelser de viktigste årsakene til ikke-dødelig helsetap i Norge. Både rygg- og nakkesmerter gir stort helsetap fra voksen alder og inn i alderdommen (35 år og oppover).