Problemområde > Nakke, hode, kjeveledd og balanseorgan

Nakke, hode, kjeveledd og balanseorgan

Kirorpaktorhuset Elverum - et trygt sted å starte hvis du har vondt eller er svimmel.

 

Dette er plager som ofte har opphav i fra ledd og muskler i nakke, hode og  kjeve. I tillegg i fra balanseorganet ditt.  

 • Stiv og vondt i nakken med og uten smerter til arm og med forskjellig varighet. 
 • Akutt kink i nakken 
 • Nakkeprolaps
 • Slitasje  i nakken/ artrose med og uten smerte til armen.
 • Hodepine - nakke og kjeverelatert. 
 • Migrene
 • Spenninge og vondt i kjeven/ temporomandibulær  dysfunskjon( TMD)
 • Slitasje i kjeveledd
 • Svimmelhet- som kan være forbigående- tilbakevendende- kronisk. 
 • Krystallsyke
 • Svimmel på grunn av stiv nakke

Hodepine

De aller fleste av oss har hatt hodepine fra tid til annen og vet hvor mye det kan påvirke hverdagen. I følge tall fra Norsk Helse Informatikk (NHI) har 8 av 10 hatt hodepine en eller flere ganger iløpet av året. Hos noen forekommer det sjeldent, mens andre kan være plaget langt hyppigere.

Nakkehodepine/ cervicogen hodepine

Når stramme nakkemuskler og leddlåsninger er grunnlag for hodepinen, omtales dette som cervikogen hodepine. Spenningshodepine og cervikogen hodepine overlapper normalt sett en god del. Det har vist seg at hodepine ofte skaper spenninger og dysfunksjon i muskler og ledd øverst i nakken, muskler i øvre rygg og  skulderblad samt i kjeven.

Nakkehodepine er oftest ensidig og smerten starter som regel i nakken med utstråling mot det ene øyet eller tinningen, der den er mest intens. Den kan fremprovoseres av nakkebevegelser eller trykk på strukturer i nakken. Man kan også oppleve smerter mot skulder og arm på samme side. Styrken varierer, men pasienter med denne type hodepine opplever normalt konstant smerte, men med noe variert intensitet.

Undersøkelse / behandling/ rådgivning

Vi utfører alltid en grundig og relevant undersøkelse. Den planlegges og utføres rett etter at du har fortalt oss om plagen din og vi har fått innsikt i din generelle helsetilstand. Denne informasjonen er grunnlaget for å stille diagnosen slik at du får riktig behandling og rådgivning. 

Behandlingen og rådene vi gir, vil tilpasses hver enkelt og tar hensyn til din totale helsesituasjon. Basert på undersøkelsen kan behandlingen vi gir være rettet mot ledd, muskler men også i form av gode råd og øvelser. 

 

Spenningshodepine/ Tensjonshodepine

Spenningshodepine utgjør mer enn 75 prosent av alle tilfellene av hodepine som det søkes hjelp for i allmennpraksis og svært mange oppsøker også kiropraktor og fysioterapeut. 

Man tror hodepinen har forbindelse med økt spenning i hode- og nakkemuskulaturen, men det er usikkert om det er en årsak til eller en følge av tilstanden. Smerter og ømhet i muskler og muskelfester rundt hodet, i nakke og bakhode forekommer, men langt fra hos alle.

Spenningshodepine kalles også tensjonshodepine. Hodepinen er langvarig (kronisk) dersom den er tilstede mer enn 15 dager i måneden over minst tre påfølgende måneder. Ofte utløses episodene med smerte av ulike former for stress. Smertene beskrives som et stramt bånd over pannen og rundt hodet. Hodepinen er av trykkende eller pressende karakter, ikke pulserende. Den er sjelden til stede fra morgenen, men melder seg og øker i styrke i løpet av dagen. Enkelte kan oppleve litt kvalme, men oppkast ser man ikke ved spenningshodepine. Noen kan ha lyd- eller lysskyhet, men det er langt sjeldnere enn ved migrene. Svimmelhet er ikke uvanlig. Hodepinen vil vanligvis ikke forverres ved fysisk aktivitet. Ti prosent av pasientene som lider av spenningshodepine, har også migrene.

 

Undersøkelse/behandling/ rådgivning

Vi utfører alltid en grundig og relevant undersøkelse. Den planlegges og utføres rett etter at du har fortalt oss om plagen din og vi har fått innsikt i din generelle helsetilstand. Denne informasjonen er grunnlaget for å stille diagnosen slik at du får riktig behandling og rådgivning. 

Typiske funn er ømme muskelfester i nakken og trykkømme og stive ledd. Hos mange fører et lett press over muskelfestene i nakken til at smertene strømmer fremover i pannen. Men ikke hos alle

Behandlingen og rådene vi gir, vil tilpasses hver enkelt og tar hensyn til din totale helsesituasjon. Basert på undersøkelsen kan behandlingen vi gir være rettet mot ledd, muskler men også i form av gode råd. Skulle det vise seg at vi ikke kommer i mål med behandlingen får din fastlege beskjed om dette og alternative tiltak drøftes. 

Hodepine fra kjeven

Spenninger i kjevemuskulaturen over tid kan gi triggerpunkter og muskelknuter, utløst av blant annet av stress og sammenbiting av tenner eller at tungen trykkes opp i ganen. Ofte følger nakke- og skulderspenninger med. 

Aktive triggerpunkter i kjevemuskulaturen stråler opp på toppen av hodet, i pannen, tinning, rundt øyet, øret og i ansiktet. Smertene beskrives som trykk, press og verk.

Undersøkelse/behandling/ rådgivning.

Vi utfører alltid en grundig og relevant undersøkelse, etter at du har fortalt oss om plagen din, din generelle helsetistand og eventuelle tidligere skader. Denne informasjonen utgjør til sammen grunnlaget for å stille diagnosen slik at du får riktig behandling og rådgivning. 

Migrene

Migrenehodepine er gjerne halvsidig og begynner ofte vagt, men så blir ensidig, pulserende, skarp og kraftig. Enkelte merker en vag fornemmelse allerede en til to dager før selve anfallet. Svært mange opplever å bli kvalm under anfallet. Omtrent 20 prosent opplever synsforstyrrelser og andre merkelige opplevelser 5-60 minutter før selve hodepinen - dette kalles aura. Etter at anfallet er over, er det vanlig å ha symptomer som ligner på de innledende symptomer igjen.

Undersøkelse/ behandling/ rådgivning

Det er ingen undersøkelser eller tester som kan fastslå om du har migrene eller ikke. Diagnosen stilles vanligvis ut fra de typiske symptomene. Diagnosen stilles også ved å gi deg medisiner som virker på migrene. 

Vår erfaring er at behandling av stive ledd, muskler og øvelser kan være med på å redusere spenninger som igjen har effekt på antall anfall og intensitet. 

Kiropraktorene og fysioterapeutene hos oss samarbeider med fastlegen din. Mistenker vi at du har en uoppdaget migrene eller mer alvorlige tilstander som forårsaker plagene henviser vi deg videre for vurdering hos legen din. 

 

Medikamentell utløst hodepine

Dersom man bruker vanlige smertestillende mer enn 15 dager hver måned, eller migrenemedisiner mer enn 10 dager hver måned, er det en risiko for å utvikle medisinutløst hodepine. Dersom den opprinnelige hodepinen var såkalt spenningshodepine, vil oftest MOH ligne noe på spenningshodepinen med smerter som et stramt bånd over panne, tinninger, og kanskje bakhodet. Hos pasienter som behandles for migrene, kan man få den samme strammende smerten, men ofte med migrenelignede episoder i tillegg. Eventuelt kan man oppleve hyppigere migreneanfall enn tidligere. I tillegg vil medisinutløst hodepine ofte ledsages av andre plager som slapphet, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.

Typisk for MOH-hodepine er at plagene forverres dersom man slutter å ta medisinen. Alle smertelindrende medisiner, også de reseptfrie, kan ved langtids bruk føre til hodepine. Faren er sannsynligvis størst når det brukes medisiner som er en kombinasjon av to smertelindrende stoffer, og ekstra stor når medisinen inneholder vanedannende stoffer, for eksempel Paralgin forte. Faren øker med økende hyppighet av medisininntak, og den er størst ved daglig bruk.

Undersøkelse/behandling/ rådgivning

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien. Det viktigste kiropraktorene og fysioterapeutene ved Kiropraktorhuset Elverum kan hjelpe deg med er identifisere denne typen hodepine. I samarbeid med legen må dere kartlegge din bruk av smertestillende medisiner - inklusive håndkjøpspreparater. Når bruken av smertestillende medisiner har vedvart mer enn tre måneder, og hodepinen fortsetter, er det grunn til å mistenke denne diagnosen.

 

 

 

Prolaps i nakken 

Over halvparten av alle våre kunder oppsøker oss for å få hjelp for forskjellige nakkeproblemer. Det er sjelden at plagen skyldes prolaps, men av og til skjer det at skade på mellomvirvelskiven er årsaken til smertene og stivheten. De aller fleste plagene i nakken er forårsaket av stive ledd og muskler med forskjellig varighet. Smertene kan ofte påvirke hvordan du presterer i det daglige. 

Nakkeprolaps

Slitasje eller skade på mellomvirvelskive i nakken kan føre til prolaps som trykker mot nerver som går ut fra halsryggraden. Det kan gi utstrålende smerter i en arm og/eller svekket kraft i armen.

Ofte er det slik at prolapset eller vevet omkring blir irritert eller betent, og hovner opp. Da blir det trangere i nervekanalen, trykket på nerven øker, og smerter og ubehag tiltar.  

Nakkeprolaps kan komme akutt eller snikende over tid.

Alle kan få skiveprolaps, noen grupper har større sannsynlighet for å få tilstanden.

Personer som har flere i slekten med samme tilstand
Personer med medfødte forandringer i ryggvirvlene
Personer som røyker. Det er vist at det er en økt forekomst av prolaps blant personer som røyker. Man tror i dag at årsaken kan være at røykere har en dårligere blodsirkulasjon til ryggskivene

Undersøkelse/behandling /rådgivning
 Vi utfører alltid en grundig og relevant undersøkelse for å avklare om smertene du har skyldes et prolaps og i såfall i hvor stor grad nervene er påvirket. Denne prosedyren gjentas over de ukene prolapset plager deg. Dette kan i mange tilfeller ta 6-8 uker. 

Behandlingen  må tilpasses den enkelte. Traksjon, muskulær behandling, smertedempende laser behandling kan være til hjelp. Mange klarer seg med inntak av milde smertestillende medisiner. I  andre tilfeller kan det være aktuelt å bruke sterkere smertestillende eller betennelsesdempende medikamenter. Dette er medisiner som demper irritasjonen rundt prolapset. Er dette et behov henviser vi deg til fastlegen for en vurdering av behov.  

Den videre behandlingen avhenger av hvor stort prolapset er. For de fleste gjelder det å treffe tiltak som gjør at tilstanden går over av seg selv. Vi henviser deg til MR og videre til spesialist hvis nervene i stor grad viser seg å være påvirket.

Man bør for eksempel unngå aktiviteter som belaster nakken mye. En grei regel er at man ikke skal gjøre ting som gir smerter. Løping, hopping og lignende bør man være forsiktig med i starten. Det samme gjelder ensidige stillinger av nakke og rygg. Etter hvert er det viktig å komme i gang med øvelser. Vi hjelper deg med å tilpasse øvelsene etter din tilstand. 

 

 

Det føles som om kjeven min vil låse seg. Det klikker når jeg gaper. 

Kjeveplager, også kjent som Temporo Mandibulær Dysfunksjon (TMD) omfatter alle symptomer og problemstillinger som involverer tyggemuskulatur, kjeveleddet og/eller tilhørende strukturer. Studier antyder at rundt 5% av befolkningen søker behandling for TMD, men langt flere har plager.Ved Kiropraktorhuset Elverum kan du få hjelp til å få undersøkt kjeveleddet ditt. Se også kjevehodepine. 

Klikking i kjeveledd og kjevelåsning

 I kjeveleddet er det en leddskive (også kalt diskus) som skal skape bedre kongruens mellom underkjeven og tinningbenet på hodeskallen. Dersom denne leddskiven glir eller blir trukket for langt frem har man en såkalt leddskiveforskyvning.Tilstanden oppstår når man gaper og en teori er at overaktivitet i en av kjevemusklene på innsiden trekker for hardt i skiven. Noen ganger også når man lukker munnen. Klikket kommer på samme punkt i gapebevegelsen hver gang når leddskiven glir på plass. 

Det kan være assosierte smerter, men det er ikke nødvendigvis smertefullt. Mange ganger er kjevemuskulaturen spent. 

Noen ganger låser kjeven seg fordi bruskksiven blir sittende fast som en kile. Det kalles for diskusforskyvning uten reduksjon.

Undersøkelse/behandling/ rådgivning
Det å ha en leddskiveforskyvning er ikke indikasjon på behandling i seg selv. Bestill en time dersom  leddskiven blokkerer bevegelser i kjeven for eksempel ved at man ikke klarer å gape eller at du har smerter i forbindelse med gaping.

Spenningen i kjeven- Temporomandibulær dysfunskjon(TMD)

Kjeveleddet er kroppens mest komplekse ledd.  Lokalt finner vi et intrikat samspill mellom kranienerver, muskulatur, leddbånd, leddskive og bindevev. Kjeveleddene er det eneste leddet i kroppen som kan bevege seg 3-dimensjonalt, og all bevegelse på en side vil påvirke motsatt kjeveledd.


Årsaken til TMD er gjerne sammensatt og symptomene er mange. I sjeldne tilfeller kan kjeveplagene skyldes annen sykdom, som for eksempel revmatisme eller trigeminusnevralgi. TMD kan også forekomme etter en ulykke, for eksempel i forbindelse med en nakkesleng eller slag mot hodet eller haken.

Undersøkeles/ behandling/ rådgivning

Vi utfører alltid en grundig og relevant undersøkelse. Den planlegges og utføres rett etter at du har fortalt oss om plagen din og vi har fått innsikt i din generelle helsetilstand. Denne informasjonen er grunnlaget for å stille diagnosen slik at du får riktig behandling og rådgivning. 
Vi bruker forskjellige bløtvevs- og bindevevsteknikker, kombinert med tøyning, mobilisering, avspenning, øvelser, råd og veiledning. Samtidig ser vi på helheten, og inkluderer behandling av både nakke, skuldre og midtrygg for å få kjeven til å fungere bedre. I mange tilfeller kan det være nyttig med et tverrfaglig samarbeid med din tannlege for å få laget en bittskinne. Noen trenger også hjelp til avspenning.  

 

 

Slitajse / artrose i nakke og kjeve 

Artrose i kjeveledd

Det kan oppstå slitasjeforandringer (artrose) i kjeveleddene i likhet med andre ledd. Det er primært leddbrusken som blir rammet.

Når leddbrusken slites ned fører dette til dårligere funksjon i kjeveleddene.
Symptomene kan variere i stor grad fra person til person. Kjeveleddsartrose kan føre til karakteristiske knase- eller klikkelyder, redusert bevegelighet, og av og til låst kjeve. Det er også vanlig med smerter og tilhørende stivhet i kjeven.Over lengre tid kan kjeveleddsartrose føre til ansiktssmerter, deformitet og redusert funksjon.

Undersøkelse/behandling/ rådgivning

Vi utfører alltid en grundig og relevant undersøkelse. Den planlegges og utføres rett etter at du har fortalt oss om plagen din og vi har fått innsikt i din generelle helsetilstand. Denne informasjonen er grunnlaget for å stille diagnosen slik at du får riktig behandling og rådgivning. Har du artrose i kjeveleddet er det viktig med avlastning. Du bør ikke tygge tyggegummi. Kanskje har du nytte av en bittskinne. Manuell behandling hos erfaren kiropraktor og fysiterapeut med kjennskap til behandling av kjeveledd kan være til god hjelp. Dersom diagnosen ikke er klar når du kommer til oss kan vi henvise deg til MR. Er det nødvendig kan vi også henvise deg til kjevespesialist. 
 

Artrose i nakken 

Svimmel?

Svimmelhet er en relativt vanlig helseplage, dette symptomet oppstår når kroppen forsøker å fortelle oss at balansesystemet ikke fungerer optimalt. 

Svimmelhet kan deles inn i flere grupperinger. De kan være akutt episoder med korte anfall som vender tilbake. Et slik eksempel er krystallske. I tilfeller svimmelheten vedvarer må (PPPD) vurderes. Svimmelhet kan også utløses av stiv nakke. 

De aller fleste årsakene til svimmelhet er heldigvis ufarlige, men dersom svimmelheten din er i selskap med symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander.

Krystallsyke( BPPV)

En av de vanligste årsakene til svimmelhet med tanke på balanseorganene er krystallsyke (også kjent som godartet stillingssvimmelhet eller BPPV). Den oppleves som kortvarige, akutte karusell lignende svimmelhetsepisoder, varer rundt 1 minutts tid, som ofte forbindes med at personen skifter stilling. Det kan også sees små rykninger i øyemuskulaturen, som kalles nystagmus. Første gang en slik type svimmelhet oppstår kan det oppleves dramatisk og man kan kaste opp. Mer spesifikt oppstår svimmelhten ved at små kalklegemer komme inn i buegangene/ labyrinten som ligger i det vestibulære apparatet lokalisert til det indre øret. 

Undersøkelse/ behandling/ rådgivning

Presentasjonen av denne tilstanden er ganske typisk og behandles trygt og effektivt med Epley´s manøver hos en behandler som er trent på denne teknikken. En utvidet undersøkelse med spesiallagde briller, kan være aktuell hvis plagen stadig kommer tilbake eller i tilfeller da svimmelhetene ikke bedres slik som forventet. Denne undersøkelsen utfører vi hos oss. 

Akutte oppstått, lengre variget

Vestibularis nevritt

Meniers

Vestibulær migrene

  

Langvarig svimmelhet

PPPD

 

Svimmel på grunn av stiv nakke

Feilfunksjoner i nakken vil også kunne forsterke andre svimmelhetstilstander slik at behandling av disse kan være en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg ved svimmelhet.

Undersøkelse/behandling/ rådgivning

Vi utfører alltid en grundig og relevant undersøkelse. Den planlegges og utføres rett etter at du har fortalt oss om plagen din og vi har fått innsikt i din generelle helsetilstand. Denne informasjonen er grunnlaget for å stille diagnosen slik at du får riktig behandling og rådgivning.

 

 

Migrene

Migrenehodepine er gjerne halvsidig og begynner ofte vagt, men så blir ensidig, pulserende, skarp og kraftig. Enkelte merker en vag fornemmelse allerede en til to dager før selve anfallet. Svært mange opplever å bli kvalm under anfallet. Omtrent 20 prosent opplever synsforstyrrelser og andre merkelige opplevelser 5-60 minutter før selve hodepinen - dette kalles aura. Etter at anfallet er over, er det vanlig å ha symptomer som ligner på de innledende symptomer igjen.

Undersøkelse/ behandling/ rådgivning

Det er ingen undersøkelser eller tester som kan fastslå om du har migrene eller ikke. Diagnosen stilles vanligvis ut fra de typiske symptomene. Diagnosen stilles også ved å gi deg medisiner som virker på migrene. 

Vår erfaring er at behandling av stive ledd, muskler og øvelser kan være med på å redusere spenninger som igjen har effekt på antall anfall og intensitet. 

Kiropraktorene og fysioterapeutene hos oss samarbeider med fastlegen din. Mistenker vi at du har en uoppdaget migrene eller mer alvorlige tilstander som forårsaker plagene henviser vi deg videre for vurdering hos legen din. 

 

Stiv og vond nakke

Nakkesmerter kan være både smertefullt og skremmende men heldigvis er det som oftest helt ufarlig. Det er ikke uvanlig at nakkesmertene stråler ut til hode, skulder og arm. 

Nakkesmerter kan komme av overbelastning, stress, statisk belastning, lite trening eller gjerne en kombinasjon av mange faktorer. Nakkesmerter kan gå over av seg selv over tid, men langvarige plager kan også forekomme. 

Det er vanlig å klassifisere nakkesmerter med varighet mindre enn 4 uker som akutte, nakkesmerter med varighet fra 4-12 uker som subakutte og nakkesmerter med varighet på over 12 uker som langvarige/ kroniske. 

Nakkesmerter kalles ofte uspesifikke hvis de er forårsaket av årsaker som stive ledd eller muskler. Uspesifikke nakkeplager kan være både akutte med kort forløp, men kan også ha et langt forløp og kalles for kroniske. De kan påvirke dagliglivet i varierende grad. 

 

Akutte nakkesmerter

Akutt kink i nakken gjør ofte at hodet låser seg i en skjev stilling. Kink i nakken er hyppig forekommende, og er vanligst hos personer mellom 15 og 30 år. 

En typisk sykehistorie er at du våkner en morgen med stiv, smertefull nakke etter å ha ligget med hodet i skjevstilling om natten. Akutte nakkesmerter oppstår i de fleste tilfellende tilsynelatende uten noen kjent ytre årsak. Hos barn kan tilstanden dessuten oppstå ved infeksjoner med hovne lymfeknuter.

Akutte nakkesmerter kan også komme i forbindelse med ytre hendelser som påkjørsel, fall eller lignende. Dette kalles nakkesleng eller whiplash. Avhengig av type skade vil det i disse tilfellene være viktig å utelukke skade på ledd, leddbånd eller andre strukturer. Det har vist seg at det å komme tidlig i gang med øvelser og behandling som tar sikte på å gjenopprette normal funksjon og bevegelighet er avgjørende for å hindre langvarig plager etter en nakkeslengskade.

Undersøkelse/behandling/ rådgivning
Vi utfører alltid en grundig og relevant undersøkelse av nakken din uansett hvilken kategori av nakkeplager du har og hvor lenge du har vært plaget. Akutt kink i nakken er i de aller fleste tilfeller en ufarlig men smertefull tilstand. De akutte smertene går ofte over av seg selv, men  for å påskynde bedringen og lindre plagene vil behandling ofte kunne hjelpe deg. I mange tilfeller har manipulasjonsbehandling av kiropraktor god effekt på akutte nakkesmerter. Tøyning, bløtvevsbehandling og akupunktur er også i mange tilfeller effektivt.Det er viktig med avlastning og god støtte for nakken. Avlastningen kan være i form av hodeputer som gir ekstra støtte.  

Langvarige nakkeplager

Når en plage, som for eksempel nakkesmerter, har vart i mer en tre måneder defineres den som langvarig/ kronisk. Smertene kan ha mange årsaker og symptomene kan over tid uvikle seg og utrykke seg forskjellig. Mange opplever symptomer som blant annet hodepine, tretthet, utstrålende smerter eller prikking/nummenhet i arm eller ansikt, svimmelhet og nedsatt konsentrasjon.

Undersøkelse/ behandling/ rådgivning

Vi utfører alltid en grundig og relevant undersøkelse av nakken din uansett hvilken kategori av nakkeplager du har og hvor lenge du har vært plaget.  Uspesifikke nakkesmerter behandles vanligvis av kiropraktor og fysioterapeut, ev. i kombinasjon med reseptfri smertestillende.  Mange opplever god effekt av en kiropraktisk justering/ manipulasjonsbehandling. Forskning kan bekrefte at manipulasjonsbehandling av brystrygg er effektivt for å lindre nakkesmerter. 

Akkurat som med ryggsmerter er det viktig å opprettholde normal daglig aktivitet så langt det er mulig når man har vondt i nakken. Stillesitting ser ut til å forlenge smerteperioden.

Trene styrke og bevegelighet i nakke, skuldre og rygg. Sørg for at du har en ergonomisk tillpasset arbeidspalss. Forsøk å reduser stress/ mestre stress.
Oppsøk kvalifisert helsepersonell for forebyggende behandling og rådgivning.
Unngå overbelastning over tid. Sjekk synet og sørg for å ha riktig styrke på briller / linser
unngå statiske arbeidsstillinger over lengre tid

  

 

Se også andre problemområder

Kne, legg, ankel og fot

Arm, albue og håndledd

Hofte og lyske

Korsrygg og bekken

Midtre rygg og ribben