Våre tjenester > Ultralyd diagnostikk

Ultralyd diagnostikk

Diagnostisk ultralyd egner seg godt til å diagnostisere skader rundt ledd, i leddbånd, sener, muskler og slimposer. Undersøkelsen utføres alltid sammen med en grundig tradisjonell undersøkelse. Denne kunnskapen gir en ekstra muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander. Du får dermed riktig behandling og relevante råd som hjelper deg over til neste funksjonsnivå så fort som mulig. 

Hva kan diagnostisk ultralyd gjøre for meg? 

 Vi benytter diagnostisk ultralyd ved en rekke tilstander både akutte og kroniske skader. Det kan være idrettsskader eller slitasje og avvrivningsskader. Dette er de vanligste tilstandene ultralyd blir benyttet for å diagnostisere. Ultralyd gir oss mulighet til å se under huden for å finne ut hva som er galt. 

  • I skulder hvor det foreligger mistanke om trange forhold under skulderbuen som enten skyldes kalk eller fortykkede sener med eller uten slimposebetennelse. Innsikt fra ultralyd undersøkelsen kan hjelpe meg i beslutningen om hvilke tiltak som er best for å hjelpe deg. 
  • I legg og lår og skuldre hvor man mistenker avrivninger( ved avrivning av muskelfibre i lår og legg bør undersøkelsen gjøres innen 72 timer). Hensikten er her å gi råd som begrenser skaden.  
  • I albue hvor det foreligger mistanke om tennisalbue eller golfalbue, men hvor man ikke er sikker på i hvor stor grad senene er skadet. I noen tilfeller er senene fulle av blodårer og arrvev. Da kan trykkbølge og laser være en god hjelp. Er senen imidlertid avrevet kan injeksjon med platerikt plasma være en god løsning. Er senen kun litt hoven er det avlastning som gjelder. Ultralyd er nyttig i denne avveiningen. 
  • I håndledd hvor det er mistanke om nervekompresjon som ved carpal tunell syndrom. Det er nyttig å måle tverrsnitt av nerven i håndleddet. Er denne svært tykk kan det være nødvendig med operasjon. 
  • I hånd hvor seneskjeden omkring tommel kan hovne opp og gi smerter. Dette heter  De qvervains syndrom. 
  • I hoften hvor senene kan hovne opp og gi smerter om natten. For å gi riktig behandling er det fint å vite om det også er en slimposebetennelse til stede. 
  • I kne hvor det kan forekomme seneskade i festet til den store lårmuskelen på baksiden ved såkalt pes anserin tendinitt. Igjen er det viktig å vite om det kun foreligger en slimpose betennelse eller om senen også er fortykket og hoven. Dette styrer valget om hvilke tiltak som er hensiktsmessig å inkluderer i behandlingsplanen din. 
  • I ankelen kan ultrayd brukes for å vurdere akilles senen og slimposene som ligger omkring hælen. Dette er nyttig ved utredning av hælsmerter. 
  • Under foten kan ultralyd vere nyttig for å undersøke tykkelsen på plantar fascien under foten. Mange sliter med plantar faschitt og plantar fashiitis lignende smerter. Ultralyd kan avklare om plagen skyldes plantar fasciitis eller om smertene har en annen årsak. 

 

 

 

Andre tjenester

Løpsanalyse

Mor og barn

Trening

Ganganalyse med såletilpassing

Kognitiv behandling