Våre tjenester > Kognitiv behandling

Kognitiv behandling

Smerteforskere har begynt å tenke annerledes om vedvarende (kroniske) smerter og årsakene til dem. De gjør noen spennende oppdagelser - som hvordan du tenker på smertene dine kan forandre hvordan de føles.

Hvordan kan kognitiv behandling hjelpe meg?

Studier viser at bla. stressmestring strategier kan ha innvirkning på utviklingen av smerter. En dårlig stressmestrer kan være mer disponert for å utvikle smerter enn en person med god evne til å takle stress. Kognitiv terapi er en behandlingsmetode hvor fokuset er å jobbe med tankene dine, derav betegnelsen kognisjon som betyr tenkning. Ved Kiropraktorhuset Elverum  er det fysioterapeut Kristin Lund Enersen som har denne spesielle kompetansen. Identifisering av negative automatiske tanker knyttet til konkrete situasjoner er sentralt, og vi forsøker å få deg til å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. Dette er en animasjon av Lorimer Mosley en anerkjent forsker innen vedvarende smerter. Visste du foreksempel at frykten for smerte også stimulerer hjernen slik at du kjenner smerter?

Andre tjenester

Trening og rehabilitering

Mor og barn

Fot og ganganalyse med sålevurdering

Trykkbølge og laser behandling(LLLT)

Ultralyd diagnostikk