Våre tjenester > Fysioterapi

Fysioterapi

Hva er en fysioterapeut og hvordan kan en fysioterapeut hjelpe meg?

KiropraktorHuset Elverum har tre fysioterapeuter. Alle er utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Kristin og Siri har fordypning innen studieretningen Mensendieck. Jonas har erfaring som idrettsutøver. I tillegg til fysioterapiutdanning har de blant annet studert idrett grunnfag og idrett mellomfag, og Idretts- og bevegelsesvitenskap fra NTNU. Vi har derfor økt fokus på egentrening, kombinert med manuelle teknikker.

Vi behandler alle typer muskel- og skjelettplager.
Målet med fysikalsk behandling er å oppnå best mulig funksjon for den som søker hjelp.

Nedsatt funksjon kan oppstå bl.a. grunnet skade, smerte eller medfødte problemer. Vi behandler personer med både akutte og kroniske plager, og personer i alle aldre.

Før og under et behandlingsopplegg gjør vi en funksjonsundersøkelse for å kunne stille best mulig diagnose og dermed finne rett behandlingsopplegg.
Ved behov samarbeider vi tverrfaglig med klinikkens kiropraktorer, for å oppnå best mulig resultater for den enkelte pasient.

I behandling har vi fokus på manuelle teknikker og aktive øvelser på benk eller i treningssal. Vi har en egen treningssal tilknyttet klinikken, med utstyr for opptrening og rehabilitering. Her følger vi opp pasientene og veileder i riktige øvelser. Vi legger vekt på at det er viktig at pasienten får øvelser og tiltak for å bidra selv i egen rehabiliteringsprosess.
Vi benytter blant annet manuelle teknikker som massasje, mobilisering, tøyning, akupressur, nåler og kinesiotaping for å få muskler og ledd til å fungere best mulig. Laser og trykkbølgebehandling brukes ved behov

En helhetlig og individuell tilnærming er viktig for at den enkelte skal føle seg sett og ivaretatt på best mulig måte.

I tillegg til individuell oppfølging har vi også et tilbud om gruppetrening.

Trening / Rehabilitering

 


Vi har treningsrom 

Treningskort:

  • Klippekort (10 klipp) kr 400,-
  • 1 måneds kort kr 300,-
  • 3 måneders kort kr 700,-

Gruppetrening :
Inge for øyeblikket. 

Andre tjenester

Løpsanalyse

Mor og barn

Trening

Ganganalyse med såletilpassing

Kognitiv behandling