Våre tjenester > Trykkbølge og laser behandling(LLLT)

Trykkbølge og laser behandling(LLLT)

Vårt utrednings og behandlingstilbud innen sene skader er basert på en på god undersøkelse og moderne teknologi. Lav energi laser (LLLT ) og trykkbølge behandling er derfor et av våre behandlingstilbud. Trening er alltid en del av prosessen med å hjelpe deg til neste funskjonsnivå. 

Hva er trykkbølge og hvordan kan det hjelpe meg?

Hva er teorien?
Under trykkbølgebehandling sendes trykkluft gjennom et håndsett mot området som skal behandles.

Disse trykkbølgene skaper mikroskader i vevet og det legges til rette for at kroppen kan bygge opp vev på riktig måte igjen. Erfaring viser at 4 av 5 pasienter blir smertefrie og/eller funksjonsfriske etter trykkbølgebehandling.

De vanligste plagene vi behandler er:

Skulder: Kalkskulder, innklemmingssyndrom (impingement), senebetennelser.
Bekken, sete og omkring hofteleddet: Trokantertendinose og gluteal tendinitt.
Albue: Tennisalbue, golfalbue og musearm.
Kne: Betennelser under og omkring kneskålen, hoppekne (Jumper’s knee), og løpekne (Runner’s knee).
Legg: Akillestendinose og MTSS(beinhinnebetennelse).
Fot: kroniske hæl- og fotsålesmerter, hælspore og plantar fascitt.
Hvor ofte og hvor mange behandlinger er nødvendig?

Det vanligste i et behandlingsforløp med trykkbølge er 1 gang per uke, og det er ofte tilstrekkelig med 3-6 behandlinger. Dette kan likevel variere, avhengig av kliniske funn og diagnose. 

Forholdsregler ved trykkbølgebehandling

Kortisoninjeksjoner i området som skal behandles skal ikke være gitt i løpet av de siste 2 ukene før behandling.
Sterke blodfortynnende medisiner.

Hva er laser( Lav energi laser-LLLT) og og hvordan kan det hjelpe meg? 

Laser er lys. Lyset påvirker cellene til å reparere seg raskere enn normalt. I tillegg dempes smerten fra vevet i denne fasen. Når laserlyset treffer cellene påvirkes energiomsetningen i cellene slik at pågående helningsprosesser akselereres. Lyset påvirker det lokale immunforsvaret slik at oppbyggingen av vevet skjer raskere. I tillegg frigjøres det lokale smertedempende stoffer i vevet når det påvirkes av laserlyset (endorfiner/prostaglandiner), og man opplever at smertene dempes. På denne måten kan man redusere smertene til pasienten uten å ødelegge for den essensielle oppbyggingen av cellene igjen.

Lav energi laser(LLLT) benyttes derfor hos oss ofte som et supplement til annen behandling. Dette er det dokumentasjon for at kan ha en gunstig effekt på smerte og betennelse.  Dette er også vår erfaring. 

I en litteratur gjennomgang og en metatanalyse hvor mange forskningsartikler har blitt gjennomgått  og publisert i det anerkjente tidsskriftet European journal of physical and rehabilitation medicine i fra 2017, viser resultatet at laser har en evne til å dempe muskel og skeletal smerte.

En annen litteratur gjennomgang utført av norske forskere og som ble publisert i anerkjent British Medical Journal i 2019 omhandler slitasje i kneledd eller såkalt osteoartrose. Konklusjonen var i dette studiet at  LLLT kan dempe smerte og dermed også forbedre funksjonsevnen i kneet.

Videre har det i en doktoravhandling pulisert i 2018 blitt konkludert med at LLLT gitt med en optimal dose gir en smertelindrende effekt i tillegg til at tilhelingen skjer raskere enn uten bruk av laser i en skulder med tendinopati eller såkalt senebetennelse. 

 

 

 

 

 

Andre tjenester

Trening og rehabilitering

Mor og barn

Fot og ganganalyse med sålevurdering

Kognitiv behandling

Ultralyd diagnostikk