Artikler > Hva gjør en fysioterapeut

Hva gjør en fysioterapeut

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en manuell behandlingsform som har lange tradisjoner. Som fysioterapeut settes det høye krav til faglig kompetanse, problemløsning og praktisk arbeid. Det overordnede målet til en fysioterapeut er å hjelpe deg videre, og fremme god helse.

 

På hvilken måte kan en fysioterapeut jobbe med muskulaturen og ledd?

En fysioterapeut benytter blant annet manuelle teknikker som massasje, mobilisering, tøyning, akupressur, nåler og kinesiotaping for å få muskler og ledd til å fungere best mulig. Laser og trykkbølgebehandling brukes ved behov

Å veilede i riktige øvelser er en viktig del av prosessen med å bli bedre. Ved Kiropraktorhuset Elverum har vi en egen treningssal, med utstyr som du kan benytte for opptrening og rehabilitering. Her følger vi deg opp med øvelser og tiltak for å bidra til at du selv også kan være aktiv i deltagelsen i egen rehabiliteringsprosess.


Hva er de grunnleggende prinsippene i fysioterapi?

Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentralt. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring, evt. opprettholdelse av funksjonsevnen på kort og lang sikt

 
Hvordan jobber en fysioterapeut (fremgangsmåte)?

Fysioterapi behandlingen baseres selvfølgelig på en grundig anamnese og undersøkelse.

I behandling benytter fysioterapeuten manuelle teknikker og aktive øvelser på benk eller i treningssal.

Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og ønsker og behov.

Fysioterapeuten har dokumentasjonsplikt og dette gjelder både undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling i journaler og rapporter

 

Hva slags behandling kan du forvente hos en fysioterapeut?

Bløtdelsbehandlinger bestående av IMS, massasje
Traksjonsteknikker
Uttøyning
Treningsveiledning og tilpassing
Ergonomiske råd og veiledning
Slyngetrening/behandling
Kinesiotaping
Trykkbølgebehandling
Laser( Lav energi laser)
 


Hvilke plager vil fysioterapi ha en ønsket effekt på?

Fysioterapeutene ved Kiropraktorhuset Elverum behandler alle typer muskel- og skjelettplager.

 • Nakke og rygg – plager
 • Smerter i skuldre
 • «Frozenshoulder»
 • Sene betennelser i skulder, albue( musearm, tennis/ golfalbue) eller hofte
 • Bursitt/ slimposebetennelse
 • Arthrose
 • Smerter i hofter og lysker
 • Knesmerter
 • Albuesmerter
 • Runners knee
 • Jumpers knee
 • Idrettsskader
 • Plantarfasciit
 • Akilles tendinitt

 


Er dette en langvarig eller kortvarig løsning?

Tilbakefall er vanlig både når det gjelder muskel og skjelett plager. Det er smart å ha en plan som involverer noe egeninnsats i form av tilpassede øvelser.  Vi arbeider etter prinsippene "wear and repair".  Det vil si at ved å bruke vevet så fremmer vi også reparasjon og forbedrer funksjon.

Noen trenger oppfølging over tid fordi prosessen med å bli bedring er mer omfattende.