Artikler > Hva er en låsning. Vi forklarer.

Hva er en låsning. Vi forklarer.

Hva er en låsning?

Dette er en lidelse autoriserte kiropraktorer og manuell terapeuter ofte ser.  En låsning eller også kalt for en funksjonell spinal lesjon (FSL) er gjerne ett problem sammensatt av flere strukturer og faktorer.

Det vanligste er at fasettleddet i seg selv er involvert. Disse leddene opererer i grunnprinsipp likt som knoklene i fingrene dine. De har en annen oppbygning, men hensikten er den samme. De skal bevege seg omkring flere akser og med et gitt bevegelsesutslag.

Dersom det blir en skade eller irritasjon i ett slikt ledd vil kroppen ofte respondere ved å i gang sette muskelsammentrekninger for å verne om området og hindre videre belastning eller potensiell skade. 

I denne tilstand har fasettleddet/ene gjerne redusert bevegelse og økt stivhet. Kiropraktorer og manuell terapeuter har metoder for å "stress teste" leddene dine.  

Hvorfor oppstår låsninger?

Årsaken er oftest sammensatt og innebærer ett samspill av ensidig/uvant belastning og stress. Stress er en samlet betegnelse på livsbelastning og hvordan en som menneske responderer fysiologisk, atferdsmessig og følelsesmessig på virkelige eller tenkt hendelser som virker hindrende mot ens egne mål. Frykt for å få vondt kan være et eksempel på en tenkt hendelse som skaper stress og stivhet. 

Til tross for det nevnt ovenfor ligger oftest statisk posisjon i bunn og grunn. Bestemt vev blir belastet over lenger tid uten variasjon eller bevegelse. Dette vevet blir da over lang tid irritert som resulterer i smerter og ubehag.

Hvordan kjennes en låsning ut?

Stivhet, smerte og nedsatt bevegelse er vanligs symptomer. Du kan være stiv om morgenen og gå deg til utover dagen. Neste morgen er du like stiv igjen. Slik presenterer ofte en låsning eller funskjonell spinal lesjon. Min erfaring er at denne tilstivingen hos mange kan ofte gå over svært lang tid for så å bli akutt. 

Hvilke behandling gjelder

Først og fremst er det viktig med en helhetlig vurdering for å kartlegge om du har en FSL og om det er faktorer i livet og som virker belastende som er med på å skape FSL. 

Behandlingen som har vist seg effektiv er kombinasjon av manuell behandling og øvelser. Dette kan kiropraktorene og fysioterapeutene ved Kiropraktorhuset Elverum hjelpe til med. Er stressnivået høyt er det viktig å ta hensyn til dette i behandlingen også. Ved Kiropraktorhuset Elverum kan du få hjelp med både det mekansike problemet men også hjelp til å takle stress. Vi har kompetanse innen kognitiv terapi og stressmestring.  et effektivt bidrag ved behandling av langvarige muskel og skjelett plager.